projekty

MenuMenu.htmlProjekty.htmlshapeimage_1_link_0
ProjektyProjekty.htmlShowreel.htmlshapeimage_2_link_0
KontaktyKontakty.htmlKontakty.htmlshapeimage_3_link_0
 

Hlasy světla 3D (Illumination Voices 3D)

Premiéra unikátního elektroakustického díla ambientního skladatele Roberta Jíši. Dílo vzniká ve spolupráci se sborem Boni Pueri, členy FOK a Tam Tam Orchestra. Sólistkou bude Christina Myachina.

Slavnostní premiéra proběhne 29. srpna 2013 v pražském kostele Sv. Šimona a Judy.


Shrnutí díla od skladatele Roberta Jíši:


Hlasy světla je název, který asi každému trochu přemýšlivému člověku naznačí, že ten večer s fantastickým sborem Boni Pueri a Pražskými filharmoniky na podiu, bude mít za téma cosi jako hledání onoho světla. Ta skladba má ale ještě jeden můj vlastní neveřejný podnázev, a tím je Rekviem. Spojení světla a rekviem naznačuje dočasnost našich životů a vlastně i popírá ten prvotní nápad, že půjde hlavně o hledání. Pokaždé, když se zamyslím nad Hlasy světla, na mysli mi vytanou malby (ano malby!) Františka Drtikola z jeho posledních let života, které trávil jako samotář, mimo zájem většiny společnosti. Všem jim dominuje jedno téma: světlo kdesi v dálce. Světlo, které na nás čeká a které nás nemine, jde jen o nás, zda ho uvidíme nebo ne. Když o tom tak přemýšlím, více než hledání je tedy hlavním motivem mé hudební skladby smíření, které by po hledání snad mělo přijít, máme-li trochu štěstí. A pokud se smířením přijde i pochopení, je to důvod k oslavě.

Nejde o téma obecně považované za veselé a už vůbec ne jednoduché nebo snad vděčné, svádí k mnoha klišé a u někoho třeba i nepříjemným pocitům. Vědomí toho, že sám ještě nejsem, alespoň tedy doufám, úplně u brány do další dimenze mě také trochu svazuje, je zde plno o mnoho zkušenějších, jenže přišel čas, kdy se musím pokusit pojmenovat děje v mé duši slovy a podělit se o ně s vámi.


Hudební skladby mívají naštěstí formu, tedy části, které dávají celku strukturu a tu já i nyní použiji jako pomocníka k provedení vás tím, co bude zakódováno v kompozici Hlasy světla. Můj koncept se nicméně trochu liší od tradičního Rekviem, které bývá celé věnované smrti jako chvíli bolesti, vykoupení, konce, posledního soudu… i nového začátku. V mém provedení začínáme narozením a přes dětství a dospělost se dostáváme zhruba v polovině kompozice ke smrti. Velké finále potom symbolizuje spíš než konec, nový začátek, pochopení smyslu života, osvobození a zcela novou dimenzi. Proto je pořadí i výběr jednotlivých částí mého rekviem Hlasy světla trochu netradiční:
Část první: 1. Recordare


Jak bylo již řečeno, tato část je v Hlasech světla oslavou nového života. Další člověk vstoupil mezi nás a ačkoliv není vyloučeno, že v sobě má moudrost někoho, kdo svět před nedávnem opustil, jde o zázrak zrození a nové, obrovské touhy po poznání. Matka, otec a dítě jsou v tuto chvíli tím magickým trojůhelníkem, pyramidou života a budoucnosti. Recordare zde pro mě znamená, že život se neustále vrací, znovu a znovu naše životy končí a začínají, v řetězu hledání dokonalosti a smyslu všeho. I tenhle novorozenec bude procházet celým životem se svými touhami, bolestmi, láskami a v určité chvíli asi začne hledat i smysl své existence. Kéž se mu to podaří.


Část druhá: 2. Sanctus


Na jednu stranu jde stále o oslavu života. Na stranu druhou, dítě už vyrostlo v dospělou bytost, která svět ne jen fascinovaně sleduje, ale která se pokouší o interakci s ním, o souznění se vzrušujícími energiemi, pokušeními a také o velké hledání. Zde je možná zajímavá zmínka slova Sabaoth v latinském textu připadajícímu k této části rekviem:


Sanctus, sanctus, sanctus

Dominus Deus Sabaoth!

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis!


Sabaoth zde znamená boha zástupů, ale také boha bojovníků a ačkoliv ten je v Bibli pravděpodobně myšlen jako bůh, který jednou přijde učinit na zem konečné zůčtování, v mých Hlasech světla je tato "jeho" část symbolem mládí, energie, souboje nezralého člověka s celým vesmírem, snahou po jeho ovládnutí. Jde o konflikt ega se skutečností, ale také o živočišnou energii. Velkou roli zde hrají pokušení, temné síly, které se snaží získat jeho čistou duši a zároveň vznikající ponaučení z těchto soubojů a láska jako způsob získání moudrosti a pocitu nesmrtelnosti. Sanctus je tedy relativně divoká část skladby s náznaky poznání, které sice ještě nemá svůj tvar, ale které se pomalu prosazuje v pohledu na svět. Z velké části jde ale o boj. Boj mezi extrémy, mezi dobrem a zlem, láskou a nenávistí, pochopením a toleranci proti ignorantství. Je to svým způsobem druhé stádium hledání.


Část třetí: 3. Agnus Dei


Tato třetí část jakoby symbolicky uzavírala životní cyklus. Člověk, který vstoupil do života jako čirá bytost, toužící po vědění, po pochopení i ovládnutí světa se uklidňuje a začíná vnímat i konečnost svého bytí. Má na výběr, bud' bude bojovat se světem a svými démony až do konce svých dnů a nebo se vypraví na cestu smíření a pochopení. Smíření se světem lze dosáhnout pouze skrze smíření sama se sebou a tak ten nejtěžší souboj, který našeho "hrdinu" čeká, je právě dosažení onoho smíru, který dokáže najít ve své vlastní duši. Zde si myslím, že začíná velmi hermetická část celé skladby Hlasy světla. Pojďme pojmout první dvě části jako jakousi předehru k třetí, jak jinak než třetí, klíčové části, kde se otevírá brána poznání. Zjistíme, že nás na věčnost opouštějí přátelé, rodina, že konec je nejen nevyhnutelný, ale že začíná být hmatatelný, přítomný. Ještě není blízko, ale už se stal součástí našeho pohledu na svět. A je v tom cosi osvobozujícího. Smrt znamená, že je skutečně jisté, že je třeba vše konat pořádně, dobře a upřímně k sobě i ostatním. Není na co čekat. Není čemu se vyhýbat. V uvědomění si konečnosti tohoto života, at' už po něm následuje cokoliv, slova jako čest, přímost, spravedlnost, poznávání, síla sebeovládání ztrácejí pachut' klišé a stávají se zcela jasnými základními kameny toho, jak bychom měli zbytek pozemského života prožít. Ano, duch získává nadvládu nad hmotou a důvěra ve smysl života je klíčová pro duchovní zvládnutí věcí budoucích.


Část čtvrtá: Ingemisco


Konec se blíží. Naše "práce" bude brzy uzavřena. Tato část kompozice je neklidnější než předchozí Agnus Dei, protože ted' již končí život jak jej náš "hrdina" prožíval a přichází nelehký úkol: dokázat se skutečně, fyzicky, nejen v úvahách, ale opravdu se vším všudy rozloučit s pozemským bytím. Skladba je určitým rozloučením z hmotou. Můžeme v ní cítít i fyzickou bolest, proces odproštění se od hmoty není jednoduchý a hudba tady zní tóny těla, které brzy bude opuštěno.


Část pátá: Confutatis


Smrt. Confutatis je spíš pohledem pozůstalých. Ztráta, smutek, modlitby, jsou součástí rozloučení mezi těmi, kteří zůstávají a těmi, kteří odchází. Každá taková ztráta může ale zároveň být pro ty, kteří žijí dál velkou pomocí k pochopení souvislostí. Zloba byla poražena, jak říká samotný název této části. Proto, ačkoliv Confutatis začíná velmi temně, ke konci lze tušit světlo, které jakoby se náhle objevilo v dálce. Nejen pro toho, kdo nás právě opustil, ale i pro nás samé. Vstupujeme do nejesoteričtější části kompozice, zazní poslední tři části kompozice, která opouští hmotu a zcela se ponoří do onoho symbolického světla.


Část šestá: Lacrimosa


Lacrimosa je vlastně kombinací stoupajícího světla a obrovských pohybů energie. Je pojednáním o konečném vyrovnávání se světem. Je ódou na nekonečno. Není dole, není nahoře, není nic a zároveň je všechno. Zůstává jen duše, která se spojuje s dušemi ostatními a na chvíli umožňuje absolutní poznání. Vše probíhá ve vlnách a ačkoliv se ještě vracejí i ozvěny minulosti, odtud již není návratu. Jde o zhudebnění Drtikolových maleb světla. Pohyb je čím dál tím rychlejší, kontury mizí. Hmota mizí. Mizí vše.


Část sedmá: Lux Aeternum


Jak sám název napovídá, světlo bylo nalezeno. Pohyb se zastavil. Tato sedmá, konečná část je definitvním splynutím s vesmírem. Je vším, odpuštěním, poznáním, pochopením i znovuzrozením. Je uzavřením kruhu. Jde o bezesporu nejjasnější, nejoptimističtější část celé kompozice, která nám tak trochu připomíná Recordare ze začátku skladby. Je ale v mnohém komplexnější, jako i duše je po znovuzrození komplexnější a bohatší než předtím. Závěr skladby je tedy jejím jednoznačně pozitivním vrcholem, velkým kosmickým finále. Jakoby se v něm říkalo: vše je v pořádku, vše je tak jak má být a světlo nad námi září a bdí, stačí ho vnímat. Lux Aethernum.Takhle tedy já jako autor analyzuji svůj pocit z konce života v hermetické perspektivě a hudební skladbu Hlasy světla, kterou právě dokončuji. Nechtěl jsem vykreslit svět jako slzavé údolí s ještě slzavější perspektivou, ačkoliv on se tak často jeví. Naopak, mým cílem bylo a je, zachytit a zdůraznit tu rovinu života i lidství, která je přesahující, která má smysl, která nás spojuje s Bohem, at' už si pod tím slovem každý představuje cokoliv. Jsem si jistý, že každý z nás zná ten pocit, ví co myslím, když řeknu "světlo". Náznaky nás provází celým životem. At' už jde o poslech Johanna Sebastiana Bacha, šťastný smích syna nebo vnučky, zastavení v lese, četba Žízně po životě nebo třeba dlouhý pohled na hvězdy. Víme, že náš život je vším možným, jenom ne vším. Je toho mnohem víc, co stojí za objevování a nad tím vším září ono mystické světlo, které nás jednoho dne pojme.


Půjde o skladbu stylově na pomezí neoklasiky, ambientní a elektroakustické hudby. Dominovat jistě budou Boni Pueri, chlapecký sbor světového renomé z Hradce Králové, pražští filharmonici a vynikající sólisté, doplnění 3D projekcí fragmentů v symbolech doplňujících příběh skladby. Oficiálně tedy jde o první 3D koncert klasické hudby minimálně ve střední Evropě, ne-li v Evropě jako takové, a já si myslím, že by mohlo jít o akci, která bude stát za to a která by mohla mít časem třeba i silný benefiční potenciál.


Budu moc rád, když přijmete mé pozvání na její provedení v kostele Sv. Šimona a Judy na pražském Starém městě.


Robert Jíša


Výtěžek z koncertů Hlasy světla bude poukázán Armádě spásy, dětskému domovu v Chánovicích

a organizaci Opři se.Vstupenky v distribuci Ticketstream a na pokladnách Obecního domu

v Praze.


Pro více informací a objednávku stačí kliknout na tlačítko. Vstupenky v síti TICKETSTREAM včetně cestovních kanceláří ČEDOK, FIRO-tour, knihkupectví KANZELSBERGER a síti prodejen BONTONLAND, www.ticketstream.cz, e-mail: info@ticketstream.cz.
Na tuto akci můžete zakoupit  E-TICKET, který si zaplatíte a ihned vytisknete z pohodlí svého domova!

Naši partneři: